Painting About a Landscape - Ernest Zobole


Ernest Zobole (1927 - 1999)

Ganwyd Ernest Zobole ym 1927 yng nghwm diwydiannol Ystrad Rhondda, yn fab i Eidalwyr a symudodd i Gymru o dde'r Eidal. Mae yn sefydledig fel un o artistiaid mwyaf pwysig yr 20fed ganrif yn niwylliant gweledol Cymru. Mae ei ddehongliad personol o’r Rhondda, ei fan geni a tharddiad ei awen, wedi darparu rhai o ddelweddau mwyaf bywiog celf Gymreig wedi'r Ail Ryfel Byd.

Ei bwnc oedd ei amgylchedd agos, gan dorri’r dirwedd mewn i ffragmentau o’r mewnol a’r allanol, yn aml drwy ddrysau a ffenestri, ac yn aml yn chwarae gyda phersbectif. Ac yna ceir y ffigwr dynol - yn rhan amharhaol o'r olygfa, ac eto'n hollbresennol. Yn wir, siaradodd yr artist o'i baentiadau yn ymddangos yn anghyflawn heb bresenoldeb dynol. Mae amser a chof yn elfennau pellach yn y stiw darluniadol gogoneddus. Cydnabuwyd Zobole fel the Chagall of the Valleys.

Y tu ôl i hyn oll y mae artist soffistigedig iawn, gan ganolbwyntio ar yr adeiladu a’r defnydd o liw yn ei waith, gyda’r Rhondda a’i phobl yn cynrychioli dynoldeb byd-eang i’r artist ac i’r gynulleidfa.

Casgliadau

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru

Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Cymru, Bangor

Prifysgol Efrog

Coleg Clare, Caergrawnt

Coleg Santes Fair, Twickenham

BBC Cymru, Caerdydd

Casgliadau Preifat ledled y byd