Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun

Yn 1963 yr agorodd Oriel Tegfryn, un o’r hynaf yng Nghymru a phrif oriel y gogledd. Mae Tegfryn yn arddangos gwaith holl artistiaid blaenllaw gogledd Cymru, yn eu plith William Selwyn, Gwilym Prichard, Wilf Roberts, Claudia Williams, a Mary Lloyd Jones. Bu gan yr oriel gysylltiad agos iawn â Syr Kyffin Williams hefyd dros nifer o flynyddoedd.

Ceir arddangosfa fisol yn y brif oriel ac arddangosfa newidiol o beintiadau, graffigwaith a cherfluniau yng ngweddill yr adeilad. Yn ogystal, y mae storfa fawr o waith yn yr oriel, a'r rhain ar gael i'w gweld drwy gais.

Mae'r oriel yn edrych ymlaen i'ch croesawi.

Oriau Agor

Trwy apwyntiad yr unig.

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter

 

 

 

 

 

Cynllun Casglu

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log sydd yn rhoi cymorth
i chi brynu celf a chrefft gyfoes.