Sut i gael hyd i ni

Mae Oriel Martin Tinney wedi'i leoli yng nghanol dinas Caerdydd, llai na 5 munud o gerdded o Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Y mae sawl maes parcio yn gyfagos, a pharcio â thaleb yn union wrth flaen yr oriel.

18 Cilgant Sant Andreas
Caerdydd
CF10 3DD

Ffôn +44 (0) 29 2064 1411

e-bost: mtg@artwales.com

 

Oriau Agor

Llun-Gwener, 10:00-18:00

Sadwrn, 10:00-17:00

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau

Grwpiau trwy apwyntiad yn unig os gwelwch yn dda

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter