Lemon Sky, Porth Y Post - Keith Andrew


Keith Andrew g.1947

Ganwyd Keith Andrew  yn Llundain ym 1947.  Astudiodd yn Ysgol Gelf Beckenham a Coleg Celf a Dylunio Ravensbourne. Bu'n gweithio yn Llundain fel arlunydd graffig cyn troi i baentio llawn amser yn 1975.  Roedd hyn yn cyd-daro a symyd i Ynys Môn.

Dyfyniad o gyflwyniad i sioe unigol, a ysgrifennwyd gan y diweddar Syr Kyffin Williams OBE, RA.

Mae Keith Andrew yn cael ei ddylanwadu gan y pethau syml; y nant gul, y ffenestr wedi'i thorri, y growt o dô hynafol neu gan y cen ar wal yr ynys. Mae ei lygad treiddgar yn dewis yr hyn nad yw y rhan fwyaf o bobl yn sylwi, ond unwaith y mae wedi eu gwneud yn ymwybodol, maent yn gwerthfawrogi'r hyn nad oeddent yn eu gweld, ac yn prynu ei luniau. Nid yr unig ffynhonnell o ysbrydoliaeth yw'r ynys llawn dirgelwch; o'i gartref y mae’n gallu gweld y mynyddoedd yn y pellter ac yn aml y mae’n gweithio yn eu plith. Yn dawel, llawn egni ac yn benderfynol, mae Keith Andrew bellach yn cael ei ystyried yn lleol fel ffigwr diwylliannol pwysig ac rydym ni, a aned ar yr ynys yn ddiolchgar iddo ac yn gobeithio y bydd yn aros gyda ni, yn cofnodi Cymru, sydd mewn perygl parhaus o awydd dynol i lygru a halogi ein hetifeddiaeth. Mae Keith Andrew yn cofnodi ein gorffennol ac ein presennol ac wrth wneud hynny, y mae'n ein rhybuddio drwy ein difaterwch y gallai’r cyfan gael ei golli.

Mae Keith wedi arddangos yn helaeth ar draws Cymru, ac hefyd wedi arddangos yn Llundain ac Ewrop. Daeth yn aelod o Academi Frenhinol Gymreig yn 1981.

Casgliadau

Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Ynys Mon Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Prifysgol Cymru Abertawe

Llyfrgell Sir Gorllewin Morgannwg

Coleg Brenhinol y Llawfeddygon Cyfadran yr Anesthetyddion

Casgliad Argraffu Prifysgol Cymru Aberystwyth.

Amoco

Gypswm Prydeinig

Bwrdd Marchnata Llaeth

Texaco

Sheik Surror Abu Dhabi

Sefydliad Laura Ashley

 

Catalog Medi 2014