Stones and Bones V, Snowdonia - John Piper


John Piper CH (1903 - 1992)

John Piper yw un o ffigurau pwysicaf Celf Brydeinig yr 20fed ganrif, a cheir ei gysylltu'n benodol a'r mudiad neo-Rhamantus. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fe'i comisiynwyd i gofnodi difrod a achoswyd oherwydd ffrwydradau yn Llundain, Bryste a Coventry. Ym 1944, fe'i penodwyd yn artist swyddogol y rhyfel.

Daeth yn gyfarwydd â thirweddau de Cymru am y tro cyntaf ym 1937 pan briododd Myfanwy Evans. Gyda'i wraig, sefydlodd 'Echel', sef adolygiad o waith peintio a cherflunio 'Haniaethol' cyfoes. Creodd collages yn y fan a'r lle o olygfeydd lan y môr ac adfeilion. Gellir gweld y dylanwad yma yn ei waith diweddarach. Ym 1949 symudodd y cwpl i fwthyn yn Eryri lle bu'n peintio golygfeydd o'r mynyddoedd, a oedd bob amser yn dywyll ac yn deor, heb ffurf ddynol. Roedd galw cynyddol am ei waith dylunio llwyfan ar gyfer opera a bale, ac o ganlyniad, fe adawodd Gymru am gyfnod, cyn dychwelyd i Sir Benfro yn y 1960au cynnar.