Waiting II - Evelyn Williams


Evelyn Williams (1929 - 2012)

Evelyn Williams, artist ffigurol o Gymru, bu'n peintio gyson ers iddi adael Ysgol yr enwog A.S.Neil, yn Summerhill yn bedair ar ddeg mlwydd oed. Astudiodd yng Ngholeg Celf St. Martin, Llundain ac yna yng Ngholeg Celf Brenhinol.

Mae ei pheintiadau emosiynol, agos a thyner yn ymwneud a chymlethdod a chyfrwystra perthnasau a rhagfynegiadau dynol. Mae ei pheintiadau personol wedi dilyn ei thaith drwy fywyd fel plentyn, cariad, mam a nain.

Ym 1961 enillodd Evelyn Williams y wobr gyntaf am gerflunio yng nghystadleuaeth John Moores a dros y blynyddoedd mae wedi arddangos mewn nifer o orielau cyhoeddus gan gynnwys arddangosfa ôl-weithredol yn Oriel Whitechapel ym 1972.

Bu farw yn 2012

Casgliadau

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Amgueddfa Victoria & Albert, Llundain

Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru

Cyngor Celfyddydau Lloegr

Oriel Gelf Walker Art, Lerpwl

Amgueddfa Ashmolean, Rhydychen

New Hall, Caergrawnt

Oriel Gelf Graves, Sheffield

Amgueddfa Leicester

Sefydliad Nuffield

Casgliad Celf y Llywodraeth Brydeinig

Amgueddfa ac Oriel Gelf Rugby

Casgliadau Preifat Ledled y Byd