Pwllheli - Catrin Williams


Catrin Williams RCA g.1966

Ganwyd Catrin Williams ym 1966 ac fe’i magwyd ar fferm fynydd yng Nghefnddwysarn ger Y Bala. Mae hi wedi byw wrth y môr ym Mhwllheli ers 1996.

Thema amlwg yng ngwaith Catrin Williams yw Cymreictod, neu yn hytrach ei phrofiad o fyw yng Nghymru. Mae delweddau o’i chefndir a’i magwraeth ym Meirionnydd yn mynnu eu ffordd i’r gwaith: y cartref a’r fferm; y dathlu a’r dillad; y gerddoriaeth a diwylliant Cymreig; yr arferion teuluol a’r wynebau cyfarwydd. Mae gwaith mwy diweddar hefyd yn dwyn ysbrydoliaeth o arfordir ac môr Penrhyn Llyn.

Etholwyd Catrin yn aelod o Academi Frenhinol Gymreig yn 2001.

 

Casgliadau

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

MOMA Cymru, Machynlleth

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Gwynedd

Casgliadau Preifat ledled y byd

 

Gwobrau

2011 Artist Preswyl i'r Sefydliad Josef Herman

2009 Grant Teithio i Biennale Gelf Fenis

2009 Tir: 5 wythnos preswyliad ar Ynys Gogledd Uist, Ynysoedd Heledd

2003 Syniad Da, Cywaith Cymru - gyda JKA Sailmakers, Pwllheli

2001 Artist Preswyl ym Mhlas Newydd, Llangollen

2001 Canmoliaeth Uchel gan Syr Kyffin Williams, William Selwyn Jones a Peter Prendegast:

Young Wales 5, Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

1997 Canmoliaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala

1993 Grant Teithio i Galway, Iwerddon

1991 Ail wobr Celfyddyd Gain Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Yr Wyddgrug

1990 Grant Teithio i Tsiecoslofacia

1987 Ysgoloriaeth i Lydaw

 

Catalog Arddangosfa - Ionawr 2014