Terrace & Tip - Jack Jones


Jack Jones (1922 - 1993)

Fe'i ganwyd yn Abertawe yn 1922 yn ystod y Dirwasgiad Mawr, gwasanaethwyd Jack Jones yn yr Aifft yn ystod yr Ail Ryfel Byd cyn dechrau dysgu, gan arwain at ei benodiad fel Pennaeth y Saesneg yn Ysgol Ramadeg Barnes. Dechreuodd beintio yn 1953, ond ddim tan 1972 y daeth yn artist llawn amser.

Gan ddysgu ei hun, daeth ysbrydoliaeth Jones o'i blentyndod yng nghanol diwydiant Abertawe, ei chymeriadau, tirweddau a'r gymuned gynnes. Mae'n aml, gyda rhywfaint o gyfiawnhad, y cael ei ddisgrifio fel 'Lowry Cymru'.