Anglesey Farm I - Tom Gerrard


Tom Gerrard (1923 - 1976)

Ganwyd Tom Gerrard yng Ngaerwen ar Ynys Môn ym 1923. Yn yr ysgol, enillodd ei dalentau academaidd y ffugenw 'Maths Boy' ynghyd ag ysgoloriaeth Oxbridge, na allodd ei gyflawni ar ôl marwolaeth ei dad, ac yn hytrach gyrrodd ef i weithio.  Daeth i gelfyddyd yn ddiweddarach mewn bywyd: gweithio gyda Chyllid y Wlad yn ystod yr wythnos a phaentio gartref ar benwythnosau. Ymhlith nifer o'i gefnogwyr roedd yr arlunydd enwog Kyffin Williams, a ystyriodd Tom yn ffrind arbennig a hefyd prynodd ei baentiadau.  Arddangosodd ei waith yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol ym 1974, ac er bod llawer wedi edmygu ac phrynu ei waith dros y blynyddoedd, mae ei fywyd a'i waith wedi aros yn anhysbys tan yn ddiweddar. Mae diddordeb cynyddol yng ngwaith yr arlunydd Cymreig hwn ac mae galw mawr nawr am ei waith.