Field at Night - Sally James Thomas


Sally James Thomas g.1973

Ganwyd Sally yng Nghaerdydd yn 1973 a graddiodd o Brifysgol Middlesex yn 1995 gyda gradd mewn Celfyddyd Gain gyda Chymdeithaseg.   Ar ôl cyfnod yn Llundain, dychwelodd i'w chartref yng Ngogledd Sir Benfro, lle bu’n byw, gweithio ac ymgysylltu â'r arfordir sydd yn dylanwadu’n barhaus ar liw, gwead a phwnc.  

Trwy gyfuniad o dechnegau, bydd Sally yn archwilio cryfder a phresenoldeb - cyferbynnu â chysyniadau o'r byrhoedlog.  Mae siapiau, ffurfiau naturiol a synthetig, a gweadau yn cael eu hintegreiddio yn ei gwaith, ac yn cael eu simiwleiddio gan archwilio deunyddiau.   Mae ei diddordeb cryf mewn daeareg yn cysylltu gyda'r elfen gwasgu angenrheidiol ar gyfer gwneud printiau.

Mae'r broses gorfforol o wneud yr un mor bwysig â'r gwaith gorffenedig - crafu, cracio, rhwygo, toddi ac arllwys, gan adlewyrchu’r elfennau di-ddiwedd. Ceir awgrym  o ynysu a ddarnio sydd wedi yn aml eu casglu, gyda gwrthrychau a ddarganfuwyd yn gwneud eu ffordd i mewn i’r cyfansoddiadau.   

Mae'n defnyddio printiau, yn aml nid i gynhyrchu amryw maith, ond ar gyfer y rhinweddau arbennig y gellir eu cyflawni.