On the Road To New Quay - John Elwyn


John Elwyn (1916 - 1997)

Ganwyd John Elwyn yn Sir Aberteifi yn 1916.  Cafodd ei hyfforddi yn Ysgol Gelf Caerfyrddin ac Ysgol Gelf Gorllewin Lloegr ym Mryste o le enillodd Ysgoloriaeth Arddangosfa Frenhinol yn peintio i Goleg Brenhinol Celf, Llundain.

Mae ei beintiadau yn ddeongliadol o dirwedd a phobl frodorol de Sir Aberteifi. Enillodd Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1956