Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun

Arddangosfa Bresennol Gweld

Artistiaid yr Oriel

10 Ebrill 2017 - 7 Mai 2017

Arddangosfa ar Ddod Gweld

Glyn Baines & Helen Baines: Tad a Merch - Gwaith Newydd

12 Mai 2017 - 4 Mehefin 2017

Yn 1963 yr agorodd Oriel Tegfryn, un o’r hynaf yng Nghymru a phrif oriel y gogledd. Mae Tegfryn yn arddangos gwaith holl artistiaid blaenllaw gogledd Cymru, yn eu plith William Selwyn, Gwilym Prichard, Wilf Roberts, Claudia Williams, a Mary Lloyd Jones. Bu gan yr oriel gysylltiad agos iawn â Syr Kyffin Williams hefyd dros nifer o flynyddoedd.

Ceir arddangosfa fisol yn y brif oriel ac arddangosfa newidiol o beintiadau, graffigwaith a cherfluniau yng ngweddill yr adeilad. Yn ogystal, y mae storfa fawr o waith yn yr oriel, a'r rhain ar gael i'w gweld drwy gais.

Mae'r oriel yn edrych ymlaen i'ch croesawi.

Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook

 

 

 

 

 

Cynllun Casglu

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log sydd yn rhoi cymorth
i chi brynu celf a chrefft gyfoes.