Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun
Cyflun

Arddangosfa Bresennol Gweld

Artistiaid Yr Oriel

20 Ionawr 2019 - 8 Mawrth 2019

Arddangosfa ar Ddod Gweld

Keith Andrew - Paentiadau Dethol

23 Chwefror 2019 - 10 Mawrth 2019

Arddangosfa ar Ddod Gweld

Karel Lek- Paentiadau Dethol

23 Chwefror 2019 - 10 Mawrth 2019

Yn 1963 yr agorodd Oriel Tegfryn, un o’r hynaf yng Nghymru a phrif oriel y gogledd. Mae Tegfryn yn arddangos gwaith holl artistiaid blaenllaw gogledd Cymru, yn eu plith William Selwyn, Gwilym Prichard, Wilf Roberts, Claudia Williams, a Mary Lloyd Jones. Bu gan yr oriel gysylltiad agos iawn â Syr Kyffin Williams hefyd dros nifer o flynyddoedd.

Ceir arddangosfa fisol yn y brif oriel ac arddangosfa newidiol o beintiadau, graffigwaith a cherfluniau yng ngweddill yr adeilad. Yn ogystal, y mae storfa fawr o waith yn yr oriel, a'r rhain ar gael i'w gweld drwy gais.

Mae'r oriel yn edrych ymlaen i'ch croesawi.

Oriau Agor

Llun, 10:00 - 17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul - 11:00 - 16:30

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter

 

 

 

 

 

Cynllun Casglu

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log sydd yn rhoi cymorth
i chi brynu celf a chrefft gyfoes.