Dog Walkers - Meirion Ginsberg

Arddangosfa Bresennol

Meirion Ginsberg - Paentiadau Newydd

26 Ionawr 2019 - 16 Chwefror 2019

Ganwyd Meirion Ginsberg yn 1985 yng Ngogledd Cymru ac fe'i hyfforddwyd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Fel plentyn, ysbrydolwyd Meirion i godi pensil a thynnu lluniau o gartwnau a chomics. Yn ei arddegau, datblygodd diddordeb mewn gwneud marciau a dysgodd lawer drwy astudio ei hoff artistiaid, Francis Bacon a Norman Rockwell.

Dywed Meirion: 'Mae hiwmor yn chwarae rhan fawr yn fy ngwaith, ond ymddengys bod hyn yn cael ei aeddfedu drwy'r adeiladu greddfol o’m peintiadau. Rwy'n credu'n gryf mewn byrfyfyrio a chymryd risg, sef dwy elfen gref yn fy meddwl i sy'n cryfhau fy syniadau a'n sgiliau. Yn y brifysgol, ceisiais symud oddi wrth y traddodiadol, ond roeddwn fel pe bawn i'n dod yn ôl ato mewn ffyrdd cynnil. Mae hyblygrwydd yn chwarae rhan fawr yn fy ngwaith'.

Mae'r casgliad newydd hwn o oddeutu 20 darn o waith unwaith eto yn cyfnerthu statws Meirion Ginsberg fel un o artistiaid ffigurol ifanc mwyaf cyffrous Cymru.

Oriau Agor

CYSYLLTWCH A MARTIN TINNEY GALLERY

TEL: 02920641411  mtg@artwales.com

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter