Cwm Newydion - Mary Lloyd Jones RCA FLSW

Arddangosfa Bresennol

Mary Lloyd Jones - Cynefin

13 Hydref 2018 - 3 Tachwedd 2018

Mary Lloyd Jones yw un o arlunwyr mwyaf poblogaidd a nodedig Cymru. Ganwyd ym Mhontarfynach ym 1934, ac fe hyfforddwyd hi yng Ngholeg Celf Caerdydd. Mae wedi ei hysbrydoli gan dirwedd Cymru ac yn enwedig y gwneuthuriad dynol sydd ar y tirwedd. Mae gwaith hunan mynegiannol beiddgar Mary yn nodedig am ei ddefnydd o liwiau atseiniol a chyfoethog.

Mae Mary wedi arddangos yn rheolaidd ers y 60au yng Nghymru, mewn mannau eraill ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, ac mae ei gwaith i'w weld mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Mae Mary yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Aberystwyth, a gwobrwywyd hi a Doethuriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru, Caerdydd. Bu’n gweithio fel artist preswyl am gyfnod yn yr Iwerddon; Philadelphia; Vermont; Rajasthan, India; Adria, yr Eidal; Catalunya; yr Alban a Llydaw.

Hon yw yr ail sioe unigol i Mary Lloyd Jones yn Oriel Tegfryn.

Oriau Agor

CYSYLLTWCH A MARTIN TINNEY GALLERY

TEL: 02920641411  mtg@artwales.com

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter