Roses against Black Top - Shani Rhys James MBE  RCA

Arddangosfa Bresennol

Shani Rhys James -'What Comes of Picking Flowers'

15 Medi 2018 - 7 Hydref 2018

Mae Shani Rhys James, un o arlunwyr Cymreig mwyaf cyffrous a llwyddiannus ei chenhedlaeth, yn arddangos ei gwaith mewn sioe unigol yn Oriel Tegfryn. Mae Shani yn fwy adnabyddus am waith ffigurol ar raddfa fawr, ond yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon mae hi wedi cael ei chomisiynu i gynhyrchu sioe o baentiadau llai.

Mae’r arddangosfa ddiweddaraf hon yn cynnwys oddeutu dau ddeg pump peintiad newydd, gyda phob un yn defnyddio lliwiau a gwead cyfoethog sy’n nodweddiadol o arddull Shani. Gan barhau efo arddull hunangofiannol, mae hunanbortread Shani i’w weld yn nifer o’r peintiadau; mae hi’n peintio ei hun mewn stafelloedd domestig yn erbyn cefndir gwyllt a blodeuog.

Mae wedi ennill nifer o wobrwyon, gan gynnwys Gwobr Jerwood (prif wobr arlunio ym Mhrydain) a'r fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol. Derbyniodd MBE yn 2006.   

Dywed Siani am y casgliad hwn o waith: Yr adeg hon o'r flwyddyn mae twf toreithiog; chwyn, dail yr esgob, planhigion Troed yr Arth pigog a chleddyflys enfawr a phabi. Dyma pryd byddaf yn peintio tusw enfawr o flodau, gan lenwi'r cynfas cyfan; Rwyf eisiau dangos y twf gwyllt afreolus anarchaidd wrth iddo bydru a gwywo. Dyma fy ffordd i o ddisgrifio'r planhigion sydd o gwmpas ein tŷ, sy'n symbol o'r byd, sydd mewn fflwcs. Mae gwleidyddiaeth mewn trallod a chynhesu byd-eang yn newid yr hyn sy’n gallu goroesi yn yr ardd. Mae coed dan fygythiad ac mae'r planhigion cryfaf yn goroesi: yn aml, y chwyn.  

Fel artist rwy'n ymlwybro i'r stiwdio i weld fy hun fel artist yn fy nghynefin. Rwyf wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd, ac mae pob pen peintiedig yn dod â rhywbeth newydd i'r amlwg. Ac rwyf hefyd wedi portreadu fy hun fel Persephone sef personoliad llystyfiant sy'n egino yn y gwanwyn ac yn diflannu i'r ddaear ar ôl y cynhaeaf -  cylch bywyd a marwolaeth. Rwy'n aros drwy'r flwyddyn i'r blodau hyn ymddangos ac yna rwy'n eu paentio. Maent yn gyferbyniad i'r astudiaethau pen a bywyd llonydd oherwydd eu bod yn ffrwydrad rhydd ar y cynfas, ac yn rhyddhad o archwiliad manwl y pen. Narcissus oedd y dyn ifanc llygadrythodd ar ei adlewyrchiad ei hun, (fel artist rwy'n gwneud hyn) ond hefyd hwn yw enw'r cennin Pedr, sy'n arwyddlun i Gymru.  

Yn yr hen stori dylwyth teg Portiwgaliaid 'Beth Ddaeth o Gasglu Blodau', mae'r chwiorydd ifanc sy'n mynd i ddewis blodau'n diflannu un ar ôl y llall, yn debyg i'r ffigurau sydd wedi diflannu o rai o'm paentiadau blodau

Oriau Agor

CYSYLLTWCH A MARTIN TINNEY GALLERY

TEL: 02920641411  mtg@artwales.com

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter