Lon Las : Angelica and Altocumulus  - Kim Atkinson

Arddangosfa Bresennol

Kim Atkinson

16 Mehefin 2018 - 8 Gorffennaf 2018

Ganwyd Kim Atkinson yng Nghaerfaddon ym 1962 ond bu yn byw ar Ynys Enlli ar ffarm ei rhieni tra oedd yn blentyn. Ar ôl cwblhau gradd mewn Celf Gain yn Ysgol Gelf Cheltenham, aeth ymlaen i astudio M.A. mewn Darlunio Hanes Natur yng Ngholeg Celf Frenhinol, Llundain. Mae nawr yn byw ym Mhenrhyn Llŷn.

Mae hi wedi bod yn aelod o Gymdeithas Arlunwyr Bywyd Gwyllt ers 1992 ac wedi ymuno a ‘Artists for Nature Foundation’ (ANF) ac wedi bod ar sawl un o'u hymweliadau i amlygu cynefinoedd o dan fygythiad.

Mae ei goddrychau, - adar, pryfed a phlanhigion y dirwedd yn bennaf - yn cael eu creu drwy frasluniau wedi eu gwneud yn yr awyr agored, yn ei gardd, neu ar y pentir. Dywed Kim am ei gwaith diweddaraf: ‘Rwy’n gweithio lle mae’r adar yn treulio’r gaeaf, eu cyrff bach yn cael eu siglo gan y gwyntoedd cryfion a’r tonnau, ac rwy’n cael profi’r cyffro o rannu eu hamgylchfyd am ychydig.’

Ar gyfer y sioe hon, mae Kim wedi creu delweddau sy'n drawiadol am eu hegni, eu symudiad a'r arsylwi manwl sydd yn deillio o’i dealltwriaeth a'i gwybodaeth ddofn am ei phwnc.

Oriau Agor

Trwy apwyntiad yr unig.

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter