Snowdon - Sir Kyffin Williams KBE  RA  RCA

Arddangosfa Bresennol

SIR KYFFIN WILLIAMS - RHAGOLWG ARDDANGOSFA CANMLWYDDIANT - PEINTIADAU DETHOLEDIG

14 Ebrill 2018 - 22 Ebrill 2018

Mae Oriel Martin Tinney a Oriel Tefryn yn falch iawn o gael dathlu canmlwyddiant geni Syr Kyffin Williams gydag arddangosfa werthu o baentiadau a gweithiau ar bapur.

Ystyrir Kyffin Williams fel artist mwyaf blaengar a dylanwadol Cymru yn ail hanner yr 20fed ganrif ac un o beintwyr tirluniau gorau Prydain y cyfnod hwnnw. Mae'r paentiadau yn y sioe yn pontio gyrfa'r artist rhwng 1950 a 1990, cyfnod pan, byddai llawer yn honni, bu’n cynhyrchu ei waith cryfaf.

Daw llawer o'r gwaith yn yr arddangosfa o gasgliadau preifat, ac un o’r uchafbwyntiau yw paentiad mawr iawn (90 x 180cm) a gomisiynwyd ar gyfer Castell Penarlâg, cyn ystad Syr William Gladstone yng Ngogledd Cymru. Mae hefyd baentiad mawr godidog o Y Fron, ger Caernarfon, cafodd ei gyfnewid gan Kyffin am un o baentiadau Gwilym Prichard, arlunydd tirluniau Cymreig nodedig arall. Nid yw'r peintiad gwych hwn gan Kyffin erioed wedi bod ar y farchnad agored o'r blaen. Mae’r gwaith arall yn cynnwys peintiad olew cynnar rhagorol o Clegyr Boia ger Tyddewi, Sir Benfro, nifer o beintiadau clasurol o Eryri, a pheintiad olew eithriadol o Gapel Tabor, Pentre Pella a gafodd ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

O’r 14eg i’r 22ain o Ebrill, bydd rhagolwg o’r arddangosfa - yn briodol iawn - yn Oriel Tegfryn ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, sef oriel wreiddiol Kyffin a’r un bu’n gysylltiedig a hi am flynnyddoedd maith, cyn caiff ei throsglwyddo i Oriel Martin Tinney yng Nghaerdydd ar gyfer y brif arddangosfa sy'n rhedeg o'r 26ain o Ebrill i'r 2il o Fehefin. Mae’r catalog darluniadol, sy’n cyd-fynd gyda'r arddangosfa, yn cynnwys traethawd esboniadol gan Rian Evans, yr awdur a'r beirniad a oedd yn adnabod yr artist dros nifer o flynyddoedd.

Mae hon yn siwr o fod yn sioe arbennig iawn ac mae'r holl waith ar werth.

Oriau Agor

CYSYLLTWCH A MARTIN TINNEY GALLERY

TEL: 02920641411  mtg@artwales.com

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter