Ynys XV - Huw Jones
Storm Surge, Trearddur - Richard Barrett

Arddangosfa Bresennol

Richard Barrett & Huw Jones - New Work

7 Ionawr 2018 - 28 Ionawr 2018

Mae Oriel Tegfryn yn falch iawn o gael cyflwyno tirluniau dau artist cyferbyniol - Richard Barrett a Huw Jones.

Ganwyd Richard Barrett yng Nghaerdydd ym 1963. Mae nawr yn byw yn Swydd Efrog ond daw llawer o'r ysbrydoliaeth ar gyfer ei waith wrth iddo dreulio amser yn cerdded arfordiroedd Cymru.

Man cychwyn Richard yw cerdded y dirwedd wrth fraslunio. Wrth i’r broses o beintio ddechrau, greddf ac atgofion sy’n arwain cyfeiriad y darn, gyda'r paent yn cael ei weithio’n egnïol drwy ei ddefnydd o frwsys, chyllyll paled a chadachau.

Mae'r morluniau a’r tirweddau sy'n dod i'r amlwg yn awgrymog a haniaethol eu natur. Mae symudiad y gwynt, y glaw, neu ewyn y môr, ynghyd a drama pelydryn o olau yn taro’r tir, yn cyflwyno ennyd fer yn y dirwedd Gymreig ac yn gwahodd y gwyliwr i ddod o hyd i'w atgofion a'i ddehongliadau personol ei hun.

Ganwyd Huw Jones yn Ninbych yn 1955 ac enillodd ei BA (Anrh) mewn Celf Gain yng Ngholeg Polytechnig Preston. Cafodd radd MA yn Ysgol Gelf Chelsea, ac ar ôl gorffen ei astudiaethau, dychwelodd i fyw a gweithio'n dawel ar arfordir gogledd Cymru.

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno ei forluniau syml, sydd bron yn haniaethol, wedi'u paentio'n hyfryd ac sy’n atmosfferig dros ben.

Gyda’i fedrusrwydd, mae’n creu awyr hafaidd dros foroedd tawel sy’n awgrymu teimlad o gynhesrwydd ac yn ein hatgoffa o hafau ar y traeth, ond mae darnau eraill, gyda'u lliwiau cyferbyniol dramatig, ffurfafennau tywyll a mynyddoedd myfyriol, yn ein hatgoffa o anwadaledd y dirwedd hon mae Huw yn trysori.

Mae hon yn arddangosfa gyffroes o beintiadau cyferbyniol ond eto cyflenwol gan ddau artist sydd ill dau yn cyflwyno’r dirwedd Gymreig newidiol.

Oriau Agor

Llun, 10:00 - 17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul - 11:00 - 16:30

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter