KRB RB SJT Exhibition page image - Other  Artists

Arddangosfa Bresennol

Karina Rosanne Barrett, Rosemary Burton & Sally James Thomas - Gwaith Newydd

28 Medi 2017 - 15 Hydref 2017

Ganwyd Karina Rosanne Barrett ym 1981 a bu’n astudio Darlunio ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae wedi ymgartrefu yn Eryri ac yn peintio'r dirwedd sydd o'i hamgylch. Dywed mai Ynys Môn a Llŷn yw ei phrif ysbrydoliaeth, ac yn aml bydd yn peintio'r dirwedd 'en plein air.'

Dywed am ei gwaith; "Mae'r môr yn destun hynod o bwysig i'm gwaith; mae ei bŵer a'i brydferthwch wedi fy nylanwadu erioed. Mae’r golau enigmatig sydd ar yr arfordir yn ryfeddod i mi, a wnaf byth flino ceisio ei gyfleu ar y cynfas."

Nid yn unig mae ei pheintiadau yn cyfleu sut mae golau yn effeithio môr a thir, ond hefyd maent yn aml yn dangos anheddau, o dan awyr eang, ysgubol, sydd wedi toddi i’r dirwedd mae Karina yn trysori.

 

Ganwyd Rosemary Burton yng Nghaerdydd yn 1939. Ar ôl astudio Celfyddyd Gain yng Ngholeg Polytechnig Cymru rhwng 1974 ac 1978, cafodd yrfa lwyddiannus iawn ym myd addysg.  Yn fwy diweddar, mae wedi sefydlu ei hun fel un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru sy'n gweithio gyda chollage, ac mae ei gwaith hynod boblogaidd i'w gael mewn nifer o gasgliadau preifat ledled Prydain a thramor.

"Dros y blynyddoedd rwyf wedi arlunio, peintio a gwneud collage o flodau ac maent wedi dod yn rhan bwysig o fy ngwaith. Maent hefyd yn rhan o atgofion fy mhlentyndod cynnar… fy nhad yn tynnu sylw at harddwch, siapiau ac enwau blodau gwyllt.  Rwyf yn dal i fwynhau edrych ar flodau, ac nid yw'n syndod bod gymaint yn ymddangos yn rheolaidd yn fy ngwaith".

Mae symlrwydd, i bob golwg, gwaith Rosemary yn cuddio ei gymhlethdod: mae gwead y papur yn cyfleu gwythiennau petalau bregus ei blodau ac mae'r rhain wedyn yn cael eu cyferbynnu gyda’i defnydd o liwiau cryf, llachar.

 

Ganwyd Sally James Thomas yng Nghaerdydd yn 1973 a graddiodd o Brifysgol Middlesex yn 1995 gyda gradd mewn Celfyddyd Gain gyda Chymdeithaseg.   Ar ôl cyfnod yn Llundain, dychwelodd i'w chartref yng Ngogledd Sir Benfro, lle bu’n byw, gweithio ac ymgysylltu â'r arfordir sydd yn dylanwadu’n barhaus ar ei defnydd o liw, gwead a phwnc.  

Trwy gyfuniad o dechnegau, mae Sally yn archwilio cryfder a phresenoldeb – sy’n cyferbynnu â chysyniadau o'r byrhoedlog a datgymaliad.  Mae siapiau, ffurfiau naturiol a synthetig, a gweadau yn cael eu hintegreiddio yn ei gwaith, ac yn cael eu simiwleiddio gan archwilio deunyddiau.  Mae ei ddiddordeb gref mewn daeareg yn gysylltiedig gyda'r elfen cywasgu angenrheidiol ar gyfer gwneud printiau, y broses mae hi yn defnyddio nid i gynhyrchu nifer ond ar gyfer y rhinweddau arbennig y gellir eu cyflawni mewn monoteip unigryw.

Oriau Agor

Llun, 10:00-17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter