Anglesey Farm I - Tom Gerrard

Arddangosfa Bresennol

TOM GETTARD (1923 - 1976) - AIL-DDARGANFOD

20 Hydref 2017 - 12 Tachwedd 2017

Mae Oriel Tegfryn yn falch iawn o gael cyflwyno arddangosfa o waith yr artist ail-ddarganfod Cymreig Tom Gerrard.

Ganwyd Tom Gerrard  yng Ngaerwen ar Ynys Môn  ym 1923 a pharhaodd ei gariad am yr ynys trwy gydol ei oes. Daeth yn uwch was sifil ond neilltuodd  cryn dipyn o'i amser hamdden i baentio. Roedd yn doreithiog a gwerthodd ei waith yn dda.

Cafodd ei baentiadau eu hedmygu'n fawr gan y cyhoedd a’i gyfoedion. Roedd Syr Kyffin Williams yn ffrind ac yn edmygwr mawr o'i waith, gyda'r ddau yn prynu gwaith naill a'r llall. Ynys Môn, yn bennaf, oedd testun ei frasluniau, ddyfrlliwiau a’i ddarluniau olew. Arddangosodd yn eang ledled Cymru a Lloegr ac mae ei waith yn cael ei gynnwys mewn nifer o gasgliadau. Yn 1975, dewiswyd ei waith ar gyfer Arddangosfa Haf Academi Frenhinol y Celfyddydau. Bu farw ym 1976 pan yn gymharol ifanc yn 53 mlwydd oed.

Mae'r arddangosfa hon o tua 30 darn o waith yn cynnwys paentiadau olew a lluniau pen ac inc o'r 1950au hyd at y 1970au. Daw'r gwaith o ystâd yr arlunydd ac mae'n cynnwys toreth o luniau nad ydynt erioed wedi'u gwerthu. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol unigryw i feddiannu gwaith gan yr artist Cymreig rhagorol hwn, sy'n sicr o ddod mwyfwy i’r brig yn y blynyddoedd i ddod.

Oriau Agor

Llun, 10:00-17:00

Mawrth - Ar Gau

Mercher - Sadwrn 10:00 -17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter