Maquette of the Weak Father - Clive Hicks-Jenkins  RCA

Arddangosfa Bresennol

Clive Hicks-Jenkins: Hansel & Gretel

1 Medi 2017 - 24 Medi 2017

Ganwyd Clive Hicks-Jenkins ym 1951 yng Nghasnewydd, a bu’n gweithio fel coreograffydd a chyfarwyddwr theatr yn ystod ei yrfa gynnar. Erbyn heddiw, fe adnabyddir ef yn bennaf yng Nghymru fel peintiwr sydd wedi arddangos ei waith yn Oriel Martin Tinney dros ddau ddegawd. Am bedair blynedd bellach, fodd bynnag, mae wedi archwilio yn achlysurol, er yn obsesiynol, thema Hansel a Gretel. Wedi i Simon Lewin, oedd yn gysylltiedig â’r cyhoeddwyr Random Spectacular, weld delweddau'r artist oedd yn seiliedig ar y stori dylwyth teg, anogodd ef i greu darluniau ar gyfer llyfr lluniau. Beth grëwyd gan Clive yn y pen draw oedd ailddyfeisiad o stori'r Brodyr Grimm yn chwedl werin-arswyd rybuddiol, addas i’r 21ain ganrif. Mae anghydfod teuluol, chwantau annaturiol a dynladdiad yn greiddiol i fyd lle defnyddir Liquorice Allsorts fel arfau ac mae dynion sinsir yn brathu. Yma, cyfarfu George Romero â’r Brodyr Grimm.  

Cyn cyhoeddiad y llyfr ym mis Medi eleni, comisiynwyd Clive i ddylunio pecyn adeiladu ‘theatr degan’ Hansel a Gretel, sydd newydd ei gyhoeddi. Bydd yr arddangosfa yn Nhegfryn yn cynnig gwaith gwreiddiol y theatr degan, y llyfr lluniau a dau werslyfr gwyddor, un yn yr Almaeneg a’r llall yn Saesneg.

Yn y flwyddyn a ddaw, bydd Clive Hicks-Jenkins yn cynllunio a chyfarwyddo gwaith newydd ei gomisiynu ar gyfer cerddorfa siambr sy’n seiliedig ar thema Hansel a Gretel ac agorir yn Llundain cyn dechrau ar flwyddyn o deithio drwy’r wlad.

Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter