Oerddwr IV - Helen Baines

Arddangosfa Bresennol

Glyn Baines & Helen Baines : Tad a Merch - Gwaith Newydd

12 Mai 2017 - 4 Mehefin 2017

Mae Oriel Tegfryn yn falch o gynnal arddangosfa o weithiau newydd gan Glyn Baines a'i ferch Helen Baines.

Ganed Glyn Baines yng Ngharrog, Sir Ddinbych yn 1930, a symudodd yn ddiweddarach gyda'i deulu i fferm ym Mhenrhyn Llyn.  Astudiodd celf yn Wrecsam a Chaerdydd, ac yn dilyn hynny mi fuodd yn dysgu celf yn Ysgol Y Berwyn, Y Bala o 1966 hyd at ei ymddeoliad yn 1989. Mae bellach yn peintio llawn amser.

Adnabyddir Glyn yn arbennig am ei gludweithiau haniaethol sydd wedi denu llawer o glod a dilyniant gynyddol fawr.  Dywed ei hun, "Rwy'n hoffi disgrifio fy ngwaith fel dathliad o liw a bywyd" ac mae’r gwaith collage yn yr arddangosfa hon yn sicr yn brawf mawr iawn o hyn.  Gyda'i ddefnydd beiddgar o liw, siâp cryf a chyfansoddiadau trawiadol, mae gwaith Glyn yn pryfocio’r meddwl.

Nid yw o unrhyw syndod, felly, yn 2015 fe enillodd gydnabyddiaeth haeddiannol pan ddyfarnwyd y Fedal Aur fawreddog mewn Celfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ganwyd Helen yn 1963 yn Llai ger Wrecsam ac mae bellach yn byw yn Eryri.  Mae'n cymryd ysbrydoliaeth o dirwedd fynyddig o gwmpas ei chartref, yn gweithio bron yn gyfan gwbl yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf.  Meddai: 'Rwy'n treulio oriau yn eistedd ar greigiau, gan gofnodi mor fanwl a cywir ag y gallaf lliwiau a siapiau o fy mlaen i.’  Mae crafu trwy haenau o bastel yn annog gorffeniad gwead i'w gwaith.  Mae parhau a datblygu'r syniadau hyn yn y stiwdio yn ei galluogi i gyflwyno acrylig a hefyd i weithio ar raddfa fwy.  Mae'r delweddau sy'n deillio yn bwerus ac yn consurio mawredd synfyfyriol Eryri.

Mae'r arddangosfa hon o bwys arbennig nid yn unig oherwydd anaml iawn mae gwaith Glyn yn cael ei weld yn gyhoeddus ac hefyd oherwydd ei fod yn arddangosfa gyntaf iddo ef â Helen yn Oriel Tegfryn, ond hefyd oherwydd ei fod a dimensiwn anarferol arall - tad a merch yn cyd-arddangos eu gwaith.

Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter