Still Life with Welsh Blanket - Susan Gathercole RCA

Arddangosfa Bresennol

Susan Gathercole : Gwaith Diweddar

17 Mawrth 2017 - 9 Ebrill 2017

Ganwyd Susan yn 1962 yng Nglasgow, a graddiodd mewn astudiaethau Celfyddyd Gain yn Lerpwl yn 1984.  Mae hi'n gweithio mewn stiwdio fach sy'n edrych dros y coed i'r mynyddoedd ger Llanberis lle mae hi wedi byw am dros ugain mlynedd.

Mae ei gwaith yn disgrifio gwrthrychau bach cartrefol sef jygiau, platiau, mygiau, pethau sydd i'w gweld yn sythweledol athrylithgar, ac weithiau o bersbectif breuddwydiol.  Pan yn siarad am ei gwaith, dywed: "Mae'r weithred syml a tawel o osod gwydraid o flodau gwyllt yn erbyn darn lliwgar o ffabrig yn esiampl o’r hyn sy'n fy niddori."

Mae'r arddangosfa hon o 18 o beintiadau newydd yn dangos Susan ar ei mwyaf egnïol. 

Mae, hefyd, nifer fach o baentiadau ar gael o stoc - gweler tudalen Susan ar ddolen Artistiaid yr Oriel uchod.

Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter