Quail Eggs - Sigrid Muller

Arddangosfa Bresennol

Sigrid Muller - Paentiadau Newydd

2 Mai 2019 - 30 Mai 2019

Mae Sigrid Muller yn un o brif artistiaid Cymru sydd wedi bod yn arddangos gyda'r oriel ers 22 mlynedd. Rydym yn hynod falch o gael cyhoeddi arddangosfa o'i gwaith gogoneddus newydd.

Ganwyd Sigrid Muller yn yr Almaen yn 1962, ac yn 1996 fe ymgartrefodd yn Abertawe. Mae ei phaentiadau cain wedi denu nifer fawr o edmygwyr ac mae ei gwaith i'w weld mewn nifer o gasgliadau gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae ei lluniau yn cael eu creu drwy sawl haen o greon pensil ar gefndir o ddyfrlliw. Mae'n broses manwl all gymryd sawl wythnos o'r brasluniau cychwynnol tan y darlun gorffenedig. Roedd yn enillydd Gwobr Arlunio Jerwood yn 2014, yr arddangosfa agored flynyddol fwyaf a hiraf ar gyfer darluniau yn y DU ac fe'i cynhwyswyd yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol '250 Mlynedd' yn 2018.

Dywed Sigrid am ei gwaith: Pan fyddaf yn braslunio, rwyf yn ceisio cyfieithu'r hyn a welaf i sut y mae'n teimlo i'w gyffwrdd. Mae'n broses emosiynol, rhywbeth sy'n cyseinio, cynhyrfu'r atgofion, yn aml o'm mhlentyndod pan nad oedd barn yn dod gerbron gwrthrychau dim ond ar ôl eu profi a'u harsylwi yn drylwyr.  Mae'r cefndir yr un mor bwysig â'r gwrthrychau. Mae'n darparu man dychmygol lle y maent yn byw - yn hongian, heb ddim i ddal gafael arno, neu yn bodoli ar dir sy'n ymddangos yn gadarn.  Byddaf yn dewis yn reddfol, nid chwilio, ond dod o hyd i, cael fy syfrdanu gan yr addewid mewn blagur tyn yr iris, siffrwd sych hadau'r pabi, neu aeddfedrwydd meddal yr eirin.

Bydd oddeutu 15 peintiad newydd yn cael eu harddangos, a bydd pob un ohonynt ar werth.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter