Blustery Across the Bay - Richard Barrett

Arddangosfa Bresennol

Richard Barrett - Paentiadau Newydd

7 Chwefror 2019 - 28 Chwefror 2019

Ganwyd Richard yng Nghaerdydd ym 1963. Mae nawr yn byw yn Swydd Efrog ond daw llawer o'r ysbrydoliaeth ar gyfer ei waith wrth iddo dreulio amser yn cerdded arfordiroedd Cymru.

Dywed Richard am ei waith: 'Mae fy mheintiadau yn cael eu sbarduno gan yr elfennau, gan ddeinamig cyfnewidiol y golau a sut mae’n animeiddio’r tirwedd. Rwy’n ceisio cyfleu hanfod hyn, prydferthwch pwerus natur a’i gwefr emosiynol.'

Man cychwyn Richard yw cerdded y tirwedd gan fraslunio. Wrth i’r broses o beintio ddechrau, mae elfen reddfol hefyd yn chwarae rhan. Greddf ac atgofion sy’n arwain cyfeiriad y darn, gyda'r paent yn cael ei weithio’n egnïol drwy ei ddefnydd o frwsys, chyllyll paled a chadachau. Mae gweadedd yn rhan anhepgorol o’r broses - y crafu, marcio a'r disgleinio yn aml yn rhan o’r gwaith gorffenedig.

Mae'r morluniau a’r tirweddau sy'n dod i'r amlwg yn fwy awgrymog na disgrifiadol, ac yn gwahodd y gwyliwr i ddod o hyd i'w atgofion a'i ddehongliadau personol ei hun.

Mae llawer o'r gwaith ar gyfer yr arddangosfa hon yn parhau i ddangos diddordeb Richard â thir a môr Cymru. Bydd tua 30 o luniadau newydd yn ei sioe unigol cyntaf yn Oriel Martin Tinney.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter