Summer Morning - William Wilkins CBE

Arddangosfa Bresennol

William Wilkins CBE - Paentiadau a Lluniadau

21 Tachwedd 2018 - 20 Rhagfyr 2018

Ganwyd William Wilkins ym 1938. Ar ochr ei fam, mae’n ddisgynnydd meddygon Myddfai o hen hanes Cymru ac mae'n orwyr i bensaer yr Oriel Genedlaethol yn Llundain. Magwyd ef yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, a chafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Celf Abertawe a'r Coleg Celf Frenhinol, Llundain.

William yw cadeirydd cyntaf Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, Cyfarwyddwr Prosiect Gardd Fotaneg Genedlaethol Middleton, cyn Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasney, a chyn Cadeirydd Gwobr Artes Mundi. Mae ganddo waith mewn nifer o gasgliadau, gan gynnwys: Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Amgueddfa a Gardd Cherflunwaith Hirshhorn, Washington DC; Cyngor Celfyddydau Cymru; Prifysgol Cymru, Aberystwyth; Coleg Prifysgol Abertawe; Cymdeithas Gelf Gyfoes Cymru, a nifer fawr o gasgliadau preifat ledled y byd.

Mae David Fraser Jenkins, a fu'n curadur yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Oriel Tate, wedi ysgrifennu traethawd am y gwaith ar gyfer catalog yr arddangosfa ac mae’n dweud: 'Mae paentiadau William Wilkins yn rhai o'r pethau mwyaf prydferth yr wyf wedi'u gweld sydd wedi eu creu yn ystod fy mywyd.’

‘Gallaf feddwl ond am ychydig o beintwyr modern sy'n gallu paentio grŵp o bowlenni neu botiau ar wyneb pren gloyw a chreu effaith mor llesmeiriol. ' John Russell Taylor, The Times

'Mae rhywbeth gwreiddiol iawn yn ei waith - purdeb tôn sy'n gosod ei baentiadau ar wahân i unrhyw beth arall sy’n debyg ar yr olwg gyntaf. Mae ei lygaid yn hollol ddiddiffyg yn ei dadansoddiad o'r golau sy'n ffurfio ei brif destun, ac mae ei law yn ddidramgwydd yn y gwneuthuriad. Y canlyniad yw cyfres o luniau bychain sy'n ychwanegu at fuddugoliaeth celfyddyd y peintiwr'. Hilton Kramer, The New York Times 

'Gwir lwyddiant paentiadau William Wilkins yw’r ffaith, er eu cymhlethdodau sylfaenol, mai ein teimlad cyntaf wrth ddod ar draw un ohonynt yw diléit annisgwyl. Eu gwir swyddogaeth yw cyfathrebu'n effeithiol y pethau na all geiriau eu cyfleu.' Edward Lucie-Smith.

Gan iddo gymryd cam yn ôl o'i swyddogaethau cyhoeddus amrywiol yn ddiweddar, mae bellach yn rhydd i ganolbwyntio ar ei baentiad, ac mae'r arddangosfa hon yn cynnwys oddeutu 25 o baentiadau newydd a gwblhawyd dros y pedair blynedd ddiwethaf, gan gynnwys tirluniau, bywyd llonydd a nifer o'i luniau poblogaidd o Fenis.

 

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter