Models - Harry Holland RCA

Arddangosfa Bresennol

Harry Holland - Modelau

18 Hydref 2018 - 15 Tachwedd 2018

Ganwyd Harry Holland yng Nglasgow yn 1941. Hyfforddwyd yn Ysgol Gelf St. Martin, Llundain a symudodd i Gymru yn 1973, lle mae'n dal i fyw a gweithio.

Fe'i cydnabyddir fel un o beintwyr ffigurol gorau Prydain ac mae wedi arddangos gyda llwyddiant beirniadol a masnachol sylweddol yng Nghaerdydd, Llundain, Caeredin, Glasgow, Efrog Newydd, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Toronto, Paris, Rhufain, Barcelona, Brwsel, Hamburg, Cologne, Stockholm, Athen a Vienna, gan ddod yn un o artistiaid mwyaf enwog a llwyddiannus Cymru yn rhyngwladol. Cynrychiolir ei waith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat pwysig ledled y byd, gan gynnwys Oriel Tate, Llundain; Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Casgliad Senedd Ewrop; Casgliad Cenedlaethol Gwlad Belg ac Amgueddfa Fitzwilliam, Caergrawnt.

Mae'r gyfres hon o luniau wedi bod ar feddwl Harry Holland ers blynyddoedd lawer, gan ddechrau yn y 1970au. Yn y blynyddoedd cynnar, roedd modelau yn rhy ddrud ar gyfer sesiynau hir, felly arlunio oedd y prif gyfrwng. Ei bwrpas oedd astudio ffurf a'r gwahanol ddulliau ac arddulliau o'i gyflawni, ond wrth i arian fynd yn llai o broblem, peintio daeth i'r amlwg a lliw a chyfansoddiad fel meysydd i'w harchwilio.

Mae'r portreadau wedi bod yn rhan werthfawr o'r broses waith, yn ogystal â dod a mwynhad. Mae cynrychioli arwynebau fel croen a ffabrig a ffurfiau a mannau mewnol yn rhan o'i waith bob dydd, ac mae astudio fel hyn wedi cyfrannu'n fawr at ei sgil cydnabyddedig.

Ni chafodd y lluniau hyn eu peintio fel portreadau yn ystyr arferol y gair, na chael eu creu i’w gweld gan unrhyw un y tu allan i'w stiwdio. Er gwaethaf hyn, mae cymeriad a safbwynt unigol yn anochel wedi ymddangos ac mae amrywiaeth a nodweddion rhyfeddol y ffigwr dynol yn dod i'r amlwg.

Mae'r casgliad hwn yn gyflawniad rhyfeddol ac mae hon yn arddangosfa hanfodol i’r rhai sy’n edmygu peintiadau o fri.

Mae'r holl waith ar werth.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter