Mountain Dawn - Neil Canning

Arddangosfa Bresennol

Neil Canning - Paentiadau Newydd

1 Awst 2018 - 23 Awst 2018

Ganwyd Neil ym 1960 a chafodd lwyddiant cynnar yn creu peintiadau lled-ffigurol o dirluniau ei ardal frodorol, sef Sir Rydychen. Symudodd i Gymru ym 1990 a datblygodd yr arddull haniaethol mae’n gysylltiedig â heddiw. Fel yr esbonia;

“Cafodd Cymru effaith bwysig iawn yn fy natblygiad fel peintiwr, a chredaf fod y profiad o fod yma wedi caniatáu imi ddarganfod fy ngwir lais fel arlunydd. Sbardunodd mawredd y bryniau a’r mynyddoedd fi i ddefnyddio paent mewn modd llawer mwy ystumiol. Gan ddefnyddio arddull haniaethol, darganfyddais y gallwn ddatblygu ymateb llawer mwy emosiynol i fy amgylchfyd. Daeth pŵer yr elfennau a’u heffaith ar y dirwedd yn brif destun fy ngwaith. Rwy’n ystyried fy mheintiadau bron fel cerddi - atgofion yn hongian yn yr awyr. Felly, mewn ffordd rwy’n ceisio dal y teimlad o fod mewn lle arbennig, o ran tymheredd, symudiad a golau.”

Er natur haniaethol ei waith, mae ei beintiadau bob amser yn tarddu o natur, ac mae’n ystyried ei hun yn artist sy’n gweithio o fewn traddodiad tirluniau. Mae bellach yn byw yng Nghernyw ers y nawdegau hwyr ac mae’n cael ei ystyried yn un o ffigurau blaenllaw cenhedlaeth newydd Ysgol Gelf St Ives.

Mae wedi cael llwyddiant enbyd fel artist: yn 23 mlwydd oed, fe oedd yr artist ieuengaf i’w ethol yn Gydymaith y Gymdeithas Frenhinol o Artistiaid Prydeinig, ac enillodd y Fedal Efydd yn y Paris Salon ym 1994. Yn 2011 enillodd prif wobr yn arddangosfa ‘Discerning Eye’ yn Llundain. Mae wedi arddangos yn unigol mewn amryw o arddangosfeydd ym Mhrydain a dramor, ac mae ei waith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus pwysig. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio ar sawl comisiwn cyhoeddus clodfawr, gan gynnwys yng Nghymru, John Lewis, Caerdydd a Llyfrgell Ganolog Caerdydd.Mae Neil wedi bod yn arddangos gydag Oriel Martin Tinney ers 1991.

Mae prif gorff y gwaith yn yr arddangosfa ddiweddaraf hon wedi'i ysbrydoli gan ehangder trawiadol a deinamig ysgubol tirwedd Cymru. O fynyddoedd Eryri i gymoedd gwyrdd y canolbarth a de Cymru, mae'r paentiadau newydd hyn yn cyfleu golau a thymhorau newidiol y wlad ddramatig hon.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter