Llyn Llydaw X - Daniel Crawshaw

Arddangosfa Bresennol

Daniel Crawshaw - Paentiadau Newydd

28 Mawrth 2018 - 21 Ebrill 2018

Mae peintiadau Daniel Crawshaw yn seiliedig ar ei brofiadau o deithio drwy dir garw ac anghysbell Cymru a Gogledd Cymru. Oherwydd ei fod yn chwilio am ysbrydoliaeth ac oherwydd ei gariad tuag at yr awyr agored a’i awydd am anturiaethau, mae’n troedio tirwedd ddramatig a mawreddog.

Mae ei enw da fel un o’n prif artistiaid cyfoes o dirluniau wedi ei hen sefydlu, gan ei fod wedi cael ei ddewis ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol dim llai na naw gwaith ac ef oedd Dewis y Bobl yn 2004. Mae ganddo ddilynwyr ffyddlon a brwdfrydig oherwydd ei sioeau yng Nghymru, Llundain ac Awstralia.

Dywed Daniel am ei waith: Yn fy nhirluniau sy'n seiliedig ar ffotograffau, rwy’n cael fy nenu gan rinweddau unigryw'r cyfrwng o beintio a’i hanes. Yn fy meddwl i, peintiad yw gwrthrych sydd wedi ei wneud a llaw sydd yn aeddfedu dros gyfnod o amser. Unwaith mae o’n bod, fe all fod yn destament i’w ddistylliad neu ennill deuoliaeth lle gwelir atgofion a’r ddelwedd bresennol yn uno i greu datganiad. Mewn darluniau o dir anghysbell sy’n ddi-liw, rwy’n anelu i greu'r syniad o fawredd a’r aruchel mewn gwaith sy’n amrywiol yn ei faint. Mae gennyf ffordd arbennig o daclo‘r gwrthrych gwreiddiol, gan dynnu lluniau a drwy chwilio am adeiladweithiau cyffredin sydd i’w cael mewn llefydd cyfarwydd ag anghyfarwydd – enghreifftiau bychain, sy’n cael eu chwyddo, addasu a’u hail-greu mewn paent olew.   Mae methodoleg gyson i fy null o gynhyrchu – drwy sgwario printiau 5' wrth 7', rwyf yn rhesymegol yn fy null o weithio gyda’r manylder, ac yn canolbwyntio ar ail-greu'r cyfanwaith. Efallai bod y peintiadau yn gwahodd ail olwg gan eu bod yn ymddangos fel rhywbeth nad ydynt, sy’n awgrymu byd yr aruchel.

Mae hi’n ddwy flynedd ers sioe gyntaf Daniel Crawshaw yn Oriel Martin Tinney ac rydym yn falch iawn o gael cyflwyno ei waith diweddaraf.  

 

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter