Figures with Bird - Meirion Ginsberg

Arddangosfa Bresennol

Meirion Ginsberg - Paentiadau Newydd

1 Chwefror 2018 - 24 Chwefror 2018

Ganwyd Meirion Ginsberg yng Ngogledd Cymru a chafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Caerdydd.

Pan oedd yn blentyn, ysbrydolwyd Meirion i afael mewn pensil a thynnu lluniau o gartwnau a chomics. Yn ei arddegau, datblygodd ddiddordeb mewn creu marciau a dysgodd lawer drwy astudio ei hoff artistiaid, sef Francis Bacon a Norman Rockwell.

Dywed Meirion: Mae hiwmor yn bwysig iawn yn fy ngwaith, ond mae hyn yn cael ei liniaru gan adeiladwaith greddfol fy lluniau.  Dwi’n credu’n gryf mewn peintio byrfyfyr ac mewn mentro, a dwi’n teimlo bod y ddau beth yma yn cryfhau fy syniadau a’m dawn.   Yn y brifysgol mi geisiais symud i ffwrdd oddi wrth y traddodiadol, ond roeddwn bob amser yn dychwelyd ato mewn ffyrdd cynnil.  Mae amrywiaeth yn nodwedd ganolog o’m gwaith.

Mae’r casgliad hwn o 20 darn o waith yn sicr o blesio edmygwyr Meirion Ginsberg, un o artistiaid ifainc mwyaf cyffroes Cymru.

Mae’r gwaith ar werth ac mae’r Cynllun Casglu ar gael.

 

 

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter