Guinevere at Christmas - Clive Hicks-Jenkins  RCA

Arddangosfa Bresennol

Clive Hicks-Jenkins & The Penfold Press Sir Gawain and the Green Knight - Part II

10 Ionawr 2018 - 27 Ionawr 2018

 

Ganwyd Clive Hicks-Jenkins ym 1951 yng Nghasnewydd, a bu’n gweithio fel coreograffydd a chyfarwyddwr theatr yn ystod ei yrfa gynnar . Yn y 90au gadawodd y theatr i ganolbwyntio ar wireddu ei awch am beintio.

Mae wedi derbyn canmoliaeth beirniaid yr Independent, Modern Painters a’r Art Review. Hefyd, mae Simon Callow wedi cyfeirio ato fel ‘un o’r artistiaid mwyaf unigol a chyflawn ein hoes’ ac mae Nicholas Usherwood yn Galleries wedi disgrifio ei waith fel ‘peintio myfyriol a mynegiannol o’r radd flaenaf’.

Ers dwy flynedd bellach, mae Clive Hicks-Jenkins wedi bod yn creu cyfres o bedwar ar ddeg o brintiau sgrin wedi eu selio ar y gerdd ganoloesol, Syr Gawain a’r Marchog Gwyrdd, gan ddefnyddio cyfieithiad Simon Armitage, gyhoeddwyd yn 2007 gan Faber a Faber. Mae wedi cyd-weithio gyda Daniel Bugg, o'r Penfold Press sydd wedi cynhyrchu a chyhoeddi’r rhifynnau o brintiau. Yr arddangosfa hon yw'r ail, a'r olaf, sydd wedi ei selio ar thema Gawain ac mae'n cael ei chynnal yn Oriel Martin Tinney lle bydd pob un o’r 14 print i’w gweld, ynghyd a sylwadau treiddgar James Russell am y gwaith. Yn ogystal, bydd yr astudiaethau a’r peintiadau a wnaed yn ystod y broses o greu yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa.

Dywed Clive mewn ysgrif: “Mae pob print sgrin yn gyfres o sawl haen o inc tryloyw, i gyd wedi eu gosod yn ofalus a’u gor-brintio i greu'r ddelwedd orffenedig. Yn gyntaf, rwyf yn creu pob haen o’r gelfyddyd ar daflen glir o ffilm lithograffeg. Mae hyd at ddeuddeg haen i bob print, a rhain i gyd yn ddu a choch gan nad yw’r lliwiau yn dod iddi tan y cam argraffu. Unwaith mae’r haenau ar gyfer y print wedi eu cwblhau, maent yn cael eu trosglwyddo gan Dan i sgrin ac iddi rwyll fân. Mae’r gwahanol inciau yn cael eu cymysgu yn unol â’r samplau lliw rwyf i yn cynhyrchu ac wedyn mae’r broses o argraffu yn dechrau. Does gan yr un ohonom fawr o syniad beth fydd edrychiad yr hyn sy’n cael ei greu nes daw'r ddelwedd i’r amlwg, haen ar ôl haen, o’r gwasg argraffu. Gall hyn deimlo’n hudolus.”                                                                                                                  Clive Hicks-Jenkins Hydref 2017     

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau.

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter