Bro Waldo II - Mary Lloyd Jones RCA FLSW

Arddangosfa Bresennol

MARY LLOYD JONES - Paentiadau Newydd

8 Tachwedd 2017 - 25 Tachwedd 2017

Mae Oriel Martin Tinney wedi bod yn arddangos gwaith Mary Lloyd Jones am 25 mlynedd.  Nawr yn ei nawfed degawd, mae Mary Lloyd Jones yn un o artistiaid mwyaf sefydledig Cymru. Ganwyd ym Mhontarfynach yn 1934, ac fe’i hyfforddwyd  yng Ngholeg Celf Caerdydd.  Wedi’i ysbrydoli gan y tirlun fel merch, wrth weithio ar y tir gyda’i rhieni, mae ei gwaith yn ddathliad o’r amgylchedd gwledig a’i gwreiddiau.

Dywed Mary am ei gwaith "Yn fy ngwaith rwyf yn anelu i adlewyrchu fy mherthynas gyda'r tir, fy ymwybyddiaeth o hanes, o drysorau ein llenyddiaeth a thraddodiad llafar. Byddaf yn chwilio am ddyfeisiau i'm galluogi i greu haenau yn fy nelweddau. Mae hyn wedi fy arwain i edrych ar ddechreuad ieithoedd ac ar farciau cynnar dynion ar gerrig, ar yr wyddor Ogham ac ar Goelbren y Beirdd".

Mae Mary wedi arddangos yn rheolaidd ers y 1960au ym Mhrydain ac yn ryngwladol, gan gynnwys arddangosfa deithiol yn Tsieina yn 2009. Gellir dod o hyd i’w gwaith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Gwnaed Mary yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Aberystwyth, ac fe’i gwobrwywyd hi gyda Doethuriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru, Caerdydd.  Bu’n gweithio fel artist preswyl am gyfnod yn yr Iwerddon a America.

Mae’r arddangosfa ddiweddaraf hon yn cynnwys tua 30 o baentiadau newydd. Mae Mary Lloyd Jones yn archwilio’r olion sydd wedi’i gadael gan ein hynafiaid, y caeau a’r bryniau a’r glöwyr plwm a adawodd greithiau ar ôl eu diwydiant. Mae’r gweithiau bywiog, egnïol a lliwgar hyn yn cyfuno i greu arddangosfa ddisglair sy’n dangos bod Mary yn dal i fod ar uchder ei phwerau yn ei 83 mlynedd.

Oriau Agor

Llun-Iau 10:00 -18:00

Amseroedd eraill trwy apwyntiad.

Grwpiau trwy apwyntiad yn unig os gwelwch yn dda.

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau.

Am oriau agor dros y Nadolig ar Pasg, ffoniwch yr oriel.

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter