Gallery view 1 - No exhibition/ zzzMultiple artists

Arddangosfa Bresennol

25th Anniversary Exhibition - Part II

11 Mai 2017 - 17 Mehefin 2017

Mae Oriel Martin Tinney yn dathlu ei phen blwydd yn bump ar hugain gyda dwy arddangosfa o bwys. Gwnaeth Rhan I cynnwys gweithiau gan brif artistiaid Cymreig yr 20fed ganrif cafodd eu gwerthu yn y gorffennol gan yr oriel. Bydd Rhan II, yr arddangosfa sydd i ddod, yn cynnwys gwaith dewisedig gan artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru.  Mae hon yn arddangosfa sy'n newid gyda gwaith a werthir yn cael eu disodli ar unwaith. Mae yma waith newydd eithriadol gan Harry Holland, Shani Rhys James, Mary Lloyd Jones, Claudia Williams, Kevin Sinnott, Clive Hicks-Jenkins, Sally Moore, John Macfarlane, Sigrid Muller, Vivienne Williams, Dick Chappell, Meirion Ginsberg ac eraill.

Gweler hefyd tudalennau yr artist unigol am fwy o weithiau ar gael.

Lansiwyd yr oriel ym 1992 gyda gweledigaeth glir - i arddangos a dathlu gwaith artistiaid Cymreig blaenllaw, o’r gorffennol a'r presennol. Yn ei deiliadaeth, mae wedi darparu llwyfan i gelfyddyd Gymreig o'r safon uchaf ac wedi helpu sefydlu a meithrin gyrfaoedd nifer o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r oriel wedi bod yn rhan o nifer o ffeiriau celf o fri yma a thramor, ac mae nawr yn cael ei chydnabod fel oriel fasnachol fwyaf blaenllaw Cymru.

Oriau Agor

Llun-Gwener, 10:00-18:00

Sadwrn, 10:00-17:00

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau

Grwpiau trwy apwyntiad yn unig os gwelwch yn dda

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter