Portrait of a Girl - Gwen John

Arddangosfa Bresennol

25th Anniversary Exhibition - Part I

6 Ebrill 2017 - 6 Mai 2017

Gallaf prin gredu ei fod yn bum mlynedd ar hugain ers i Oriel Martin Tinney agor ei drysau am y tro cyntaf, mewn coelcerth - wel, fflach efallai - o optimistiaeth ifanc ac nid ychydig o ddiniweidrwydd. Rydym i gyd dipyn hŷn erbyn hyn, wrth gwrs, er efallai ddim doethach. Fel sy'n natur y pethau hyn, mae wedi bod yn llawer o waith caled a lot o hwyl. Dros y blynyddoedd a fu, mae wedi bod yn galonogol i weld datblygiad y farchnad Celfyddyd Gymreig i fod yn llawer ehangach, a mwy bywiog heddiw. I nodi'r 25 mlynedd, rydym yn cyflwyno dwy arddangosfa arbennig. Mae'r gyntaf, fel y gwelir yn y catalog sy'n cyd-fynd a hi, yn cynnwys rhai o'r lluniau gorau sydd wedi dod drwy ddrysau'r Oriel dros y blynyddoedd gan artistiaid sydd erbyn hyn wedi ein gadael. Gall rhai o'r lluniau hyn fod ar werth.

Bydd yr arddangosfa hon yn cael ei dilyn mis nesaf gan sioe werthu o waith dethol arbennig gan lawer o'r artistiaid byw sydd wedi arddangos gyda ni dros y blynyddoedd, a hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am eu teyrngarwch a'u cefnogaeth. Hoffwn hefyd ddiolch i fy nghleientiaid sydd wedi fy annog a fy nghefnogi, nifer fawr ohonynt nawr yn ffrindiau calon. Yn olaf, yr wyf wedi bod yn lwcus i fod wedi cael staff arbennig iawn sydd wedi fy atal rhag mynd dros ben llestri ac wedi fy llenwi gydag egni.

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau'r arddangosfa.

Martin Tinney

Catalog ar gael gyda thraethawd gan Peter Wakelin

 

 

Oriau Agor

Llun-Gwener, 10:00-18:00

Sadwrn, 10:00-17:00

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau

Grwpiau trwy apwyntiad yn unig os gwelwch yn dda

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter