Blue Colander, Gaudy Jug and Welsh Kettle - Shani Rhys James MBE  RCA

Arddangosfa Bresennol

Shani Rhys James - I paint therefore I am

2 Mawrth 2017 - 1 Ebrill 2017

CATALOG AR GAEL

Mae'n gwbl briodol bod arddangosfa ddiweddaraf Shani Rhys James yn Oriel Martin Tinney yn cyd-fynd â phen-blwydd yr oriel yn 25 oed. Mae Shani wedi bod gyda ni ers y cychwyn. Arddangosodd gyntaf gyda'r oriel yn 1992 mewn sioe grŵp ac mae wedi bod yn un o'n hoelion wyth mwyaf teyrngar byth ers hynny. Dyma ei nawfed sioe unigol gyda'r oriel ac mae hi wedi bod mewn nifer o arddangosfeydd gyda ni yng Nghaerdydd, Llundain a thramor, yn enwedig San Francisco a Brwsel.

Pleser arbennig yw gweld gyrfa artist yn datblygu a gwneud cynnydd. Rwy'n falch iawn bod Shani Rhys James wedi dod, dros y blynyddoedd, nid yn unig yn un o artistiaid amlycaf Cymru ond yn un o artistiaid ffigurol blaenllaw Prydain gyda nifer o wobrau pwysig i'w henw.

Mae'r arddangosfa hon o tua 25 beintiadau newydd yn cadarnhau ei meistrolaeth arluniol, mynegiadol. Mae'r olaf ar y cyd â dyfnder seicolegol ei gwaith yn gyfuniad pwerus iawn.

Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda'r artist rhyfeddol yma dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf, ac 'rwyf yn falch dros ben i gynnal yr arddangosfa ddiweddaraf hon. Diolch yn fawr, Shani.

Martin Tinney

 

 

 

 

Oriau Agor

Llun-Gwener, 10:00-18:00

Sadwrn, 10:00-17:00

Suliau a Gwyliau Banc, ar gau

Grwpiau trwy apwyntiad yn unig os gwelwch yn dda

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter