Sut i gael hyd i ni

Mae Oriel Tegfryn wedi'i leoli'n gyfleus ym Mhorthaethwy ar y ffordd sy'n arwain tuag at Fiwmares ar Ynys Môn. Tegfryn i’w un o'r orielau celf hynaf a sefydlwyd yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Ffordd Cadnant
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EW

Ffôn +44 (0)1248 715128

e-bost: tegfryn@artwales.com

 

Oriau Agor

Trwy apwyntiad yr unig.

 

 

 

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter