Sut i gael hyd i ni

Mae Oriel Tegfryn wedi'i leoli'n gyfleus ym Mhorthaethwy ar y ffordd sy'n arwain tuag at Fiwmares ar Ynys Môn. Tegfryn i’w un o'r orielau celf hynaf a sefydlwyd yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Ffordd Cadnant
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5EW

Ffôn +44 (0)1248 715128

e-bost: tegfryn@artwales.com

 

Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

Am oriau agor dros y Nadolig a'r Pasg, ffoniwch yr oriel

 

Facebook follow me on instagram follow me on twitter