Prenteg II - Helen Baines


Helen Baines g.1963

Ganwyd Helen yn 1963 yn Llai ger Wrecsam ac mae hi bellach yn byw yn Eryri.  Mae Helen yn cymeryd ysbrydoliaeth o'r dirwedd fynyddig o amgylch ei chartref, ac yn gweithio bron yn gyfan gwbl yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Mae hi yn teimlo fod crafu trwy haenau o bastel yn annog i’r gorffeniad gweadol i'w gwaith yn foddhaol iawn.  Parhau i ddatblygu'r syniadau hyn yn y stiwdio sydd yn eu galluogi hi i gyflwyno acrylig a hefyd i weithio ar raddfa fwy.

1981-1984 Ysgol Celfyddyd Gain Cheltenham

1985 Gwydr Lliw Pensaernïol yn Abertawe

 

Arddangosfeydd:

2017  Tad a Merch,Oriel Tegfryn

2015  The Way I See It, MOMA Cymru                        

2015  Canolfan Y Plase, Y Bala                        

2015  Sioe Cymysg, Y Galeri Betws Y Coed                        

2010  Y Tad a'r Ferch, Oriel Llyfrgell Dinbych